TEENAGER CHINESE

Youth Chinese Test - це кваліфіковане тестування з китайської мови, розроблене для дітей молодшої та середньої школи. Проходження курсу допоможе учневі підготуватися до здачі тесту, освоїти потрібний матеріал за допомогою пізнавальних вправ та почати спілкуватися китайською мовою

Рівні YCT 1 YCT 2 YCT 3

1600
грн / 1 мiс

Абонемент за 8 занять по 60 хв

4800
грн / 3 мiс

Абонемент за 24 заняття по 60 хв. Додатково ви отримуєте

9600
грн / 6 мiс

Абонемент за 48 заняття по 60 хв. Додатково ви отримуєте

Ви завжди можете записатися
на пробне заняття -це безкоштовно

Sloj 53

YCT 1

Початковий курс китайської мови тривалістю 16 тижнів. 

Кожне заняття триває 60 хвилин двічі на тиждень.

Учні вивчають:

– 80 слів основної і 100 слів додаткової лексики з різних тематик (сім’я, частини тіла, тварини, час, дні тижня, побут). Тони китайської вимови

– Для запам’ятовування, засвоєння і повторення пройденого матеріалу використовуються навчальні онлайн-платформи

Китайські пісні, віршики, скоромовки

Sloj 53

YCT 2

Якщо дитина може вітатися китайською, розповісти короткі відомості про себе, сім’ю, має словниковий запас близько 80 слів і здатна писати базові ієрогліфи – ласкаво просимо на курси китайської мови у Вінниці YCT 2!

Курс триває 19 тижнів (двічі на тиждень, тривалість заняття 60 хв)

Дитина вивчить:

150 слів основної та понад 100 слів додаткової лексики на такі теми: їжа, погода, гроші, пересування, побут

В рамках курсу китайської мови передбачено багаторазове повторення, практичні вправи, вивчення віршів, пісень, скоромовок, перегляд відеороликів про географію і культурні цінності країни

По закінченню дитина зможе вільно комунікувати на базовому рівні, розповісти про себе, замовити їжу з ресторану, дізнаватися маршрути та ціни. Згідно з міжнародним стандартом CEFR, рівень володіння китайською YCT 2 відповідає рівню знань А1.

Sloj 53

YCT 3

Якщо дитина вже вміє відповідати на основні питання, розповідає про родину, інтереси, розпізнає ієрогліфи та пише їх – тоді варто записатися на курс YCT 3.

Тривалість 11 місяців. Заняття проходять двічі на тиждень по 60 хв.

В рамках курсу вивчення китайської мови дитина отримує наступні навички:

300 слів основної та понад 100 слів додаткової лексики відповідно до тем – школа, види спорту, захворювання, туризм, запис до лікаря.

Курс включає:

 • Заняття по 3 і 4 книг програми YCT
 • Практичні заняття
 • Інтерактивне навчання
 • Читання
 • Вивчення віршів, пісень
 • Перегляд тематичних відеороликів
 • Використання навчальних онлайн платформ для засвоєння і повторення матеріалу

Уже після проходження курсу YCT 3 ваша дитина буде більш впевнено почувати себе в середовищі, де говорять китайською мовою

Рівень YCT 4

1600
грн / 1 мiс

Абонемент за 8 занять по 60 хв

4800
грн / 3 мiс

Абонемент за 24 заняття по 60 хв. Додатково ви отримуєте

9600
грн / 6 мiс

Абонемент за 48 заняття по 60 хв. Додатково ви отримуєте

Sloj 53

YCT 4

4-й рівень дозволить дітям:

Подорожувати та вільно говорити на побутові теми (маршрут, покупки, інтереси, сім’я)

Курс триває 10 міс. Заняття проводяться двічі на тиждень по 90 хв.

Діти вивчають:

 • 600 слів основної та понад 100 додаткової лексики на теми: туризм, транспорт, традиції Китаю та інші
 • Курс заснований на вивченні 5 і 6 книги YCT-програми
 • Практично орієнтовані завдання
 • Вивчення пісень, віршів, скоромовок
 • Перегляд дитячого тематичного відеоконтенту
 • Навчання з використанням онлайн-платформ для засвоєння і закріплення пройденого матеріалу

викладачі

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

WWW.SMARTPANDASCHOOL.COM

Розділ І. Загальні положення

1. Web – сайт www.smartpanda.com (далі – Сайт) належить на праві власності ТОВ “СМАРТ ПАНДА”, код ЄДРПОУ 44254572 ( далі – Компанія) . Всі фрази об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить:

1. прізвище, ім’я, по – батькові;

2. місце реєстрації;

3. стати;

4. місце проживання;

5. інформація про сімейний стан;

6. дата та місце народження

споживача;

7. номери засобів зв’язку (телефон, e – mail та ін.);

8. інформація про географічне розташування;

9. інформація про банківські та інші фінансові операції;

….Інша інформація, яка самостійно вносити споживачем.

ІІІ. Рядків та місце зберігання Персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

2. Місцем зберігання персональних даних споживача є https://smart-panda.otmechalka.com/

IV. Права споживача

1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

1.1. Знаті про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3. На доступ до своїх персональних даних;

1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5. пред’явлення являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6. пред’явлення являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності щодо Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних страждань є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

4. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового припису суду.

VI. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

– припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

– за запитом від споживача

– видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної