HSK Chinese

HSK Chinese - міжнародний кваліфікаційний іспит оцінки знань китайської мови. Ми пропонуємо пройти курс вивчення китайської мови онлайн, якщо ви плануєте отримати сертифікат HSK, який визнаний усім світом. Він необхідний тим, хто хоче отримати грант для навчання за кордоном або знайти роботу за кордоном.

Рівень HSK 1

1800
грн / 1 мiс

Абонемент за 8 занять по 60 хв

5400
грн / 3 мiс

Абонемент за 24 заняття по 60 хв. Додатково ви отримуєте

10800
грн / 6 мiс

Абонемент за 48 занять по 60 хв. Додатково ви отримуєте

Ви завжди можете записатися
на пробне заняття -це безкоштовно

Sloj 53

HSK 1 (А1 - Elementary)

 • Тривалість 16 тижнів
 • Ви будете знати 150 нових ієрогліфів, навчитеся грамотно їх писати
 • Отримайте базовий курс китайської фонетики
 • Освоїте додаткові слова по тематиках навчання (їжа, спорт, одяг)
 • Вивчите багато пісень, віршів і скоромовок
 • Отримаєте понад 60% практичних занять
 • Ведеться відеозапис кожного уроку, тому ви зможете переглянути його, якщо пропустили заняття або хочете повторити пройдений матеріал

По завершенню курсу ви пройдете пробне тестування HSK.

Рівень HSK 2

2000
грн / 1 мiс

Абонемент за 8 занять по 90 хв

6000
грн / 3 мiс

Абонемент за 24 заняття по 90 хв. Додатково ви отримуєте

12000
грн / 6 мiс

Абонемент за 48 занять по 60 хв. Додатково ви отримуєте

Ви завжди можете записатися
на пробне заняття -це безкоштовно

Sloj 53

HSK 2 (А2 - Upper Elementary)

Це курс вивчення китайської мови для тих, хто має базовий набір знань. Якщо ви вже вивчили близько 150 ієрогліфів, опанувати фонетику китайської мови, можете коротко розповісти про себе і друзів, тоді варто підвищувати рівень знань на курсі HSK 2 

 • Тривалість 16 тижнів
 • Заняття проходять двічі на тиждень по 1,5 години
 • При підготовці до тестування ви вивчите 300 нових ієрогліфів
 • Близько 150 додаткових слів за темами подорож, транспорт, погода, домашні вихованці, інше.
 • Перегляд відеороликів
 • Вивчення пісень, віршів, скоромовок
 • Навчання правильній побудові пропозицій
 • Чат з викладачем та відеозапис кожного заняття

Після проходження курсу китайської мови в Вінниці ви зможете скласти пробне тестування HSK 2. У нього входить 60 питань, аудіювання та читання. Час здачі тесту 55 хвилин

Рівень HSK 3

2000
грн / 1 мiс

Абонемент за 8 занять по 90 хв

6000
грн / 3 мiс

Абонемент за 24 заняття по 90 хв. Додатково ви отримуєте

12000
грн / 6 мiс

Абонемент за 48 занять по 60 хв. Додатково ви отримуєте

Рівень HSK 4-5

2200
грн / 1 мiс

Абонемент за 8 занять по 90 хв

6600
грн / 3 мiс

Абонемент за 24 заняття по 90 хв. Додатково ви отримуєте

13200
грн / 6 мiс

Абонемент за 48 заняття по 60 хв. Додатково ви отримуєте

Ви завжди можете записатися
на пробне заняття -це безкоштовно

Заняття проходять двічі на тиждень, чергуючись роботою з носієм мови та українським викладачем.

викладачІ

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ТА ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

WWW.SMARTPANDASCHOOL.COM

Розділ І. Загальні положення

1. Web – сайт www.smartpanda.com (далі – Сайт) належить на праві власності ТОВ “СМАРТ ПАНДА”, код ЄДРПОУ 44254572 ( далі – Компанія) . Всі фрази об’єкти права інтелектуальної власності, які містяться на сайті, окрім випадків, коли про це окремо зазначено, належать на праві власності Компанії.

2. Дана Політика конфіденційності та захисту персональних даних (далі – Політика конфіденційності) є чинною виключно в рамках Правил користування Сайтом та не поширюється на web – сайти третіх осіб.

3. Дана Політика конфіденційності є комплексом правових, адміністративних , організаційних, технічних та інших заходів, які вживає Компанія з метою забезпечення конфіденційності та захисту персональних даних фізичних осіб – споживачів, які є користувачами Сайту, окрім випадків, коли така інформація особисто та свідомо розголошується споживачем – користувачем Сайту.

4. Метою впровадження Політики конфіденційності та захисту персональних даних є недопущення публічного доступу та розголошення інформації, володільцем якої є споживач.

5. Компанія вживає всіх можливих заходів з метою забезпечення виконання заходів, передбачених даним розділом Політики конфіденційності.

Розділ ІІ. Доступ до персональних даних

1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних, володільцем яких він являється.

1.1. З метою реалізації функцій та завдань Сайту та інших цілей, пов’язаних з цивільно – правовими відносинами між Компанією та споживачем, споживач, користуючись даним Сайтом та послугами, для надання яких створений Сайт, надає Компанії дозвіл на передачу власних персональних даних третім особам.

2. Згода споживача, яка надається Компанії на збирання, обробку, зберігання та використання (в тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) персональних даних та їх передачу третім особам оформлюється шляхом проставлення споживачем відмітки про надання дозволу на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання своїх персональних даних.

3. До персональних даних, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких (у тому числі з використанням автоматизовуваних засобів) споживач надає дозвіл Компанії входить:

1. прізвище, ім’я, по – батькові;

2. місце реєстрації;

3. стати;

4. місце проживання;

5. інформація про сімейний стан;

6. дата та місце народження

споживача;

7. номери засобів зв’язку (телефон, e – mail та ін.);

8. інформація про географічне розташування;

9. інформація про банківські та інші фінансові операції;

….Інша інформація, яка самостійно вносити споживачем.

ІІІ. Рядків та місце зберігання Персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії зберігаються безстроково, якщо інше не встановлено законодавством України або волевиявленням споживача.

2. Місцем зберігання персональних даних споживача є https://smart-panda.otmechalka.com/

IV. Права споживача

1. Споживач, відносно власних персональних даних, які надаються для збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання Компанії має право:

1.1. Знаті про джерела збирання, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження Компанії;

1.2. Отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних;

1.3. На доступ до своїх персональних даних;

1.4. Отримувати інформацію стосовного того, чи обробляються його персональні дані;

1.5. пред’явлення являти вмотивовану вимогу Компанії із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

1.6. пред’явлення являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;

1.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

1.8. звертатися із скаргами на обробку своїх персональних даних до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до суду;

1.9. застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних;

1.10. вносити застереження стосовно обмеження права на обробку своїх персональних даних під час надання згоди;

1.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

1.12. знати механізм автоматичної обробки персональних даних;

1.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки.

V. Розкриття конфіденційної інформації та Персональних даних

1. Компанія звільняється від обов’язку дотримання Політики конфіденційності щодо Персональних даних споживача у випадку, якщо споживач самостійно публічно розголошує персональні дані.

2. Компанія має право поширювати персональні дані споживача у випадку якщо інформація, отримана зі складу персональних страждань є суспільно необхідною, тобто є предметом суспільного інтересу, і право громадськості знати таку інформацію переважає потенційну шкоду від її поширення.

3. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового дозволу споживача.

4. Компанія має право поширювати персональні дані споживача з відповідного письмового припису суду.

VI. Знищення та видалення персональних даних

1. Персональні дані, на збирання, накопичення, обробку, зберігання та використання яких споживач надає доступ Компанії підлягають видаленню або знищенню у разі:

– припинення правовідносин між споживачем та Компанією;

– за запитом від споживача

– видання відповідного припису Уповноваженого Верховної ради з прав людини або визначених ним посадових осіб секретаріату Уповноваженого Верховної